Konto Direct

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Direct
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Podane oprocentowanie przedstawione w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 200 000.00 PLN Na wniosek Klienta Bank może udzielić limitu zadłużenia w koncie do 6-krotności dochodów netto ale nie więcej niż 200 000 PLN (bez zabezpieczeń do 50 000 zł).
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Dostęp do bankowości internetowej TAK Można sprawdzać saldo swojego konta, dokonywać przelewów, sprawdzać historię transakcji na rachunku, zakładać, modyfikować i odwoływać stałe zlecenia, zakładać nowe zgody, przeglądać i odwoływać złożone zgody na obciążenie rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, a także przeglądać listy transakcji zrealizowanych w ramach polecenia zapłaty, zakładać rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, Otwarte Konto Oszczędnościowe i lokaty, spłacać kartę kredytową, obsługiwać fundusze inwestycyjne ING, drukować potwierdzenia wykonanych transakcji, doładować telefon komórkowy + ING BankMobile – darmowa aplikacja mobilna dla telefonów z systemem iOS, Android ™, BlackBerry i Windows Phone.
Zlecenia przez telefon TAK Za pośrednictwem serwisu automatycznego można uzyskać informacje: o saldach posiadanych rachunków, o historii transakcji na rachunkach, realizować przelewy pomiędzy rachunkami w ING Banku Śląskim, realizować wcześniej zdefiniowane przelewy na rachunki w innych bankach,uzyskać kod autoryzacyjny do Systemu ING BankOnLine, zastrzec kartę płatniczą, zmienić kod PIN do Serwisu HaloŚląski. Za pośrednictwem serwisu operatorskiego można uzyskać informacje o saldzie, historii oraz o blokadach na rachunkach, zrealizować przelew w PLN: wewnętrzny (w tym na rachunki własne), zewnętrzny (przelew krajowy) oraz zdefiniować/zrealizować/modyfikować przelew na rachunki zewnętrzne w tym przelew na rachunki ZUS i US, zmienić rachunek opłat do Serwisu Halo Śląski, zmienić numeru telefonu komórkowego dla serwisu SMS, udostępnić/zmienić wariant serwisu SMS, zamknąć serwis SMS, zablokować/odblokować/zamknąć dostęp do Serwisu HaloŚląski,zastrzec/odwołać zastrzeżenie dokumentu tożsamości (funkcjonalność dla Klientów indywidualnych), zmienić parametry do rachunku, zlecić generowanie i wysyłkę duplikatów, odwołać pełnomocnictwo, zamówić wyciąg bieżący / historycznego (funkcjonalność dla Przedsiębiorców), zaktualizować dane dotyczące: adresu korespondencyjnego, nr telefonów kontaktowych, adresu email oraz dokumentów tożsamości klienta (tj. seria, numer, data ważności).
Autoryzacja transakcji internetowych TEL, SMS Jednorazowy kod autoryzacyjny przesyłany do klienta jeżeli Bank uzna, że konkretna dyspozycja wymaga autoryzacji.
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Usługa jest bezpłatna.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy wewnętrzne dokonywane drogą internetową są bezpłatne
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 9.00 PLN Opłata wynosi 9 zł za przelew wewnętrzny w placówce Banku.

Stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki oszczędnościowe w PLN, na rachunki Otwartego Konta Oszczędnościowego (dla przedsiębiorców) w PLN, na rachunki lokat, na rachunki lokat w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus), na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku, w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz
posiadacza Konta oraz na rachunki posiadacza Konta w ING Securities S.A.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN Wszystkie przelewy wewnętrzne, dokonywane przez telefon są bezpłatne.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy zewnętrzne, dokonywane drogą internetową są bezpłatne (za wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR i SORBNET).
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 9.00 PLN 9 zł za przelew krajowy (w PLN na rachunek w innym banku w kraju), za wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR i SORBNET.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN Opłata za przelew wykonany w serwisie operatorskim wynosi 4 zł, bez opłat w serwisie automatycznym za przelew krajowy (w PLN na rachunek w innym banku w kraju), za wyjątkiem przelewów typu SORBNET.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 7.00 PLN (jeżeli miesięczna wartość rozliczonych przez Bank transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą (w tym także Zbliżakiem i Mastercard w telefonie) wyniesie mniej niż 300 zł w okresie od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN Brak możliwości posiadania karty dodatkowej.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Brak opłat za wypłatę gotówki z bankomatów banku oraz z sieci bankomatów należącej do Planet Cash.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 2.50 PLN Pierwsza wypłata kartą i pierwsza wypłata BLIKIEM jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 2,50 PLN. Wypłaty rozliczane są przez ING Bank w okresie od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 6.00 PLN Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu poza granicami kraju wynosi 3% wypłacanej kwoty.
W celu porównania podana kwota została wyliczona dla kwoty wypłaty 200 PLN.
3% kwoty wypłaty
Do 31.03 możliwość wykupienia pakietu darmowych wypłat z bankomatów za granicą za 15 zł na 30 dni
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN Usługa jest bezpłatna.
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN Usługa jest bezpłatna.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 9.00 PLN Za wyciąg odbierany w oddziale banku pobierana jest opłata w wysokości 9 zł. Wyciągi nie są wysyłane na adres korespondencyjny.
Liczba bezpłatnych bankomatów 4300 ok 4,3 tys. (bankomaty ING oraz PlanetCash) w kraju + 15 Bankomatów w Euro
Liczba oddziałów 357
Oferta promocyjna NIE
---
---