Konto Freemium

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Freemium
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Podane oprocentowanie przedstawione jest w stosunku rocznym.
Debet na koncie 200 000.00 PLN Klient może ustanowić debet do konta. Możliwość otrzymania limitu odnawialnego w rachunku do 200 000 zł.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN Brak opłat za prowadzenie rachunku.
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, mobile token
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Brak opłat za autoryzację transakcji.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN Opłata wynosi 0 PLN (w przypadku otrzymywania wynagrodzenia lub posiadania produktu kredytowego w TMUB) lub 5 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN 0 PLN (jeśli odbiorcą jest T-Mobile Polska SA) / 10 PLN w pozostałych przypadkach
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN 0 PLN (jeśli odbiorcą jest T-Mobile Polska SA) / 5 PLN w pozostałych przypadkach
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 6.00 PLN Opłata wynosi 0/6 zł

0 zł pod warunkiem dokonania przez Klienta w danym miesiącu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych Kartą na kwotę minimum 200 zł (transakcje nie mogą zostać anulowane).
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 6.00 PLN Opłata wynosi 0/6 zł

0 zł pod warunkiem dokonania przez Klienta w danym miesiącu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych Kartą na kwotę minimum 200 zł (transakcje nie mogą zostać anulowane).
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 6.00 PLN 0/6 zł

0 PLN (za pierwsze trzy dokonane wypłaty w danym miesiącu kalendarzowym)
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 6.00 PLN 0/6 zł

0 PLN (za pierwsze trzy dokonane wypłaty w danym miesiącu kalendarzowym)
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 6.00 PLN 0/6 zł

0 PLN (za pierwsze trzy dokonane wypłaty w danym miesiącu kalendarzowym)
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 10.00 PLN Wyciąg drukowany nie jest obowiązkowy.
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń Wszystkie bankomaty w Polsce i na świecie.
Liczba oddziałów 27
Oferta promocyjna NIE
---
---