Konto Idealne

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Idealne
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Podane oprocentowanie przedstawione w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 0.00 PLN
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN
Dostęp do bankowości internetowej TAK przelewy wewnętrzne, krajowe, natychmiastowe, FB, sms, e-mail, europejskie, międzynarodowe
Zlecenia przez telefon TAK przelewy wewnętrzne, krajowe, europejskie, międzynarodowe
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Brak opłat za autoryzację transakcji.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy są bezpłatne.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Wszystkie przelewy są bezpłatne.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00 PLN Brak opłaty za użytkowanie karty do konta.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN Brak opłaty za użytkowanie karty dodatkowej do konta.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Bezpłatne wypłaty z bankomatów Banku.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN Koszt wypłaty gotówki z innych bankomatów wynosi 0 zł.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 10.00 PLN Koszt wypłaty gotówki z bankomatów za granicą wynosi 2% kwoty transakcji, nie mniej niż 10 zł.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00 PLN
Liczba bezpłatnych bankomatów 6044 Bezpłatne wszystkie bankomaty sieci Euronet
Liczba oddziałów 56
Oferta promocyjna NIE
---
---