Konto Junior

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Junior
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 3.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Rachunek nieoprocentowany.
Debet na koncie 0.00 PLN Usługa niedostępna.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 3.00 PLN opłata nie jest pobierana jeżeli przedstawiciel ustawowy Małoletniego jest Posiadaczem konta podstawowego w Euro Banku S.A
Dostęp do bankowości internetowej TAK Operacje dostępne przez internet:

- sprawdzenie salda na koncie,

- przeglądanie / drukowanie historii konta,

- zlecanie przelewów (na rachunki własne, wewnętrzne w banku, zewnętrzne w innych bankach, przelewy na ZUS i US),

- tworzenie i przeglądanie zleceń stałych,

- dodawanie i przeglądanie odbiorców przelewów,

- założenie, edycja i likwidacja lokat,

- przeglądanie lokat i porównywanie ich opłacalności w kalkulatorze lokat,

- złożenie wniosku o wydanie karty debetowej VISA Electron (karta spersonalizowana),

- zastrzeżenie karty debetowej,

- dyspozycja założenia rachunku oszczędnościowego.
Zlecenia przez telefon TAK Dostępne operacje: założenie/edycja/likwidacja lokaty, otwarcie rachunku oszczędnościowego, realizacja przelewu wewn/zewn, spłata karty kredytowej, zmiana sposobu odbioru wyciągu, wydanie nowego tokena GSM, uzyskanie informacji o posiadanych produktach
Autoryzacja transakcji internetowych Token GSM,SMS Autoryzacja transakcji jest bezpłatna.
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN Brak opłat za przelewy wewnętrzne wykonywane przez Internet.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN Brak opłat za przelewy wewnętrzne wykonywane w Placówce Banku.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN Brak opłat za przelewy wewnętrzne wykonywane przez telefon.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN Brak opłat za przelewy zewnętrzne wykonywane przez internet.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 3.00 PLN Opłata za każdorazowy przelew zewnętrzny wykonany w Placówce Banku wynosi 3 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.50 PLN Przelew za pośrednictwem systemu automatycznego (IVR) - 0,5 PLN.

Przelew za pośrednictwem doradcy telefonicznego - 2 PLN.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 4.90 PLN W zależności od karty opłata wynosi 4,90 PLN (Visa Electron, MasterCard Debit) oraz Płatności mobilne VISA -
0 PLN przez pierwsze 12 miesięcy od dnia wydania karty /2,90 PLN w kolejnych miesiącach.


opłata jest zwracana, pod warunkiem rozliczenia w miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych kartami użytkownika na łączną kwotę min. 400 PLN (dla konta Active) / min. 500 PLN (dla konta Prestige) / min. 50 PLN (dla konta Junior)
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN Brak karty dodatkowej.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 9.95 PLN Opłata wynosi 3% min. 9,95 PLN.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN Ustanowienie zlecenia stałego za pośrednictwem internetu- 0 PLN.

Ustanowienie zlecenia stałego w placówce banku- 4 PLN.

Realizacja zleceń stałych jest bezpłatna.
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN Ustanowienie zlecenia stałego za pośrednictwem internetu- 0 PLN.

Ustanowienie zlecenia stałego w placówce banku- 4 PLN.

Realizacja zleceń stałych jest bezpłatna.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN Wyciąg miesięczny wysyłany pocztą- 0 PLN.

Wyciąg miesięczny odbierany w oddziale- 0 PLN.
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń Wszystkie bankomaty w Polsce.
Liczba oddziałów 457
Oferta promocyjna NIE
---
---