EKOkonto VIP

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu EKOkonto VIP
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 50.00 PLN
Odsetki po podatku 0.01 PLN
Oprocentowanie 0.01 % Podane oprocentowanie przedstawione w ujęciu rocznym.
Debet na koncie 0.00 PLN Brak możliwości zaciągnięcia debetu. Dostępna jest pożyczka odnawialna w ROR, do 200 tys. PLN
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 50.00 PLN Opłata nie jest pobierana przy wpływie na konto min. 5 tys. zł/miesiąc, w przeciwnym wypadku opłata wynosi 50 zł.
Dostęp do bankowości internetowej TAK Wszystkie podstawowe operacje.
Zlecenia przez telefon TAK Dokonywanie transakcji płatniczych, w tym:
- przelewy zewnetrzne w syst. Elixir,

- przelewy wewnętrzne,

- przelewy ZUS, US w PLN

- zlecenia stałe

- informacje o szczegółach płatności.

Aktualny zakres usług TeleBOŚ dostępny jest na stronie internetowej banku.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, Token
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Brak opłat.

Opłata jednorazowa za token wynosi 50 zł.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN W ramach pakietu Konta VIP przelewy są bezpłatne.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN W ramach pakietu Konta VIP przelewy są bezpłatne.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN W ramach pakietu Konta VIP przelewy są bezpłatne.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN W ramach pakietu Konta VIP przelewy są bezpłatne.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00 PLN W ramach pakietu Konta VIP użytkowanie karty jest bezpłatne.
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN W ramach pakietu Konta VIP użytkowanie karty jest bezpłatne.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Wszystkie bankomaty na świecie bez opłat.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN Wszystkie bankomaty na świecie bez opłat.
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 0.00 PLN W ramach pakietu Konto VIP wypłaty z bankomatów za granicą są bezpłatne.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN Realizacja zlecenia stałego ramach pakietu Konto VIP jest bezpłatna.
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN Jeden wyciąg papierowy w miesiącu jest bezpłatny. Każdy kolejny wyciąg w miesiącu kosztuje 10 zł.
Liczba bezpłatnych bankomatów bez ograniczeń Wszystkie bankomaty na świecie bez opłat.
Liczba oddziałów 65
Oferta promocyjna NIE
---
---