Pocztowe Konto Aktywny Nestor

Załóż konto
Szczegóły oferty
Nazwa produktu Pocztowe Konto Aktywny Nestor
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN
Oprocentowanie 0.00 % Oprocentowanie podane w stosunku rocznym
Debet na koncie 0.00 PLN Kredyt w ROR: max. kwota kredytu do 6-krotności średnich miesięcznych regularnych wpływów
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie 0.00 PLN Warunkiem braku opłaty za konto jest wpływ w badanym miesiącu świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS)
Dostęp do bankowości internetowej TAK
Zlecenia przez telefon TAK
Autoryzacja transakcji internetowych SMS
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN Autoryzacja transakcji jest bezpłatna.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku bez ograniczeń
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych bez ograniczeń
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN Bank nie posiada własnych bankomatów
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 0.00 PLN 0 zł (bankomaty krajowe Planet Cash w promocji do 30.04.2020)
możliwość wykupienia abonamentu obejmującego darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów na całym świecie; koszt 5 zł miesięcznie; dostępny na stałe w ofercie
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 5.00 PLN Bank pobiera opłatę w wysokości 1% min. 5 zł.

Abonament na bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą, wynosi 5 zł.
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 2.50 PLN
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 2.50 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 7.00 PLN Opłata za wyciąg drukowany wysyłany co miesiąc wynosi 7 zł.
Liczba bezpłatnych bankomatów 3500 Ok 3500 zł bankomatów Planet Cash
Liczba oddziałów 4800 urzędy pocztowe + placówki banku
Oferta promocyjna NIE
---
---