Crédit Agricole Visa Gold

Zamów kartę
Szczegóły oferty
Typ karty złota
Organizacja płatnicza VISA
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny
Wysokość limitu wydatków Od 5000 do 50000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 56 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach) 3
Opłata roczna za użytkowanie karty 200.00 PLN Bank cyklicznie wprowadza różne promocje znoszące opłatę za pierwszy rok: standardowo opłata wynosi 200 zł.

Opłata roczna za kartę (główną i dodatkowe), począwszy od drugiego roku użytkowania karty, uzależniona jest od sumy transakcji wykonanych kartą (obrót roczny) przez ostatnie 12 miesięcy i wynosi odpowiednio:

0 zł - obrót roczny wykonany kartą na poziomie min. 18 000 zł
75 zł - obrót roczny wykonany kartą min. 12 000 zł
200 zł - obrót roczny wykonany kartą poniżej 12 000 zł
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 4%;
nie mniej niż 30 PLN
4% wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, odsetki i prowizje; min. 30 zł
Prowizja za wypłatę gotówki 4% min. 11,90 zł
Koszt ubezpieczenia karty Ubezpieczenie jest nieobowiązkowe.

Pakiet Podstawowy - 0,20% miesięcznie
Pakiet Twoje Dochody - 0,40% miesięcznie

PAKIET PODSTAWOWY–zabezpieczenie Klienta i jego rodziny przed koniecznością spłaty karty na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy/samodzielnej egzystencji.

PAKIET TWOJE DOCHODY - bezpieczeństwo na wypadek kłopotów finansowych spowodowanych zdrowiem lub utratą dochodów.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 0 godzin Bank przyjmuje odpowiedzialność w pełnej wysokości od momentu zgłoszenia Zastrzeżenia karty

Do momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty zgodnie z regulaminem kart kredytowych STANDARD, SILVER I GOLD, Posiadacz odpowiada za transakcje, wykonane bez jego zgody, z użyciem karty utraconej, skradzionej, przywłaszczonej, przez osobę nieuprawnioną lub w wyniku nieuprawnionego dostępu do karty, do wysokości równowartości w złotych polskich (PLN) kwoty 150 euro (EUR), a w przypadku transakcji zbliżeniowej – do kwoty 50 euro (EUR), ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji.
Dzień spłaty zadłużenia TAK Istnieje możliwość dowolnego wyboru dnia generowania wyciągu na etapie sprzedaży karty, spośród czterech cykli w miesiącu zaproponowanych przez bank (posród terminów: 3,10,20,27) (dzień spłaty: + 26 dni od daty generowania wyciągu)
---
---