Złota Karta Kredytowa Visa

Zamów kartę
Szczegóły oferty
Typ karty złota
Organizacja płatnicza VISA
Technologia karty mikroprocesor
Wysokość limitu wydatków Od 3000 do 50000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 55 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 % Dla Klientów przenoszących zadłużenie oprocentowanie wynosi 9,90%.
Koszt przyznania karty 10.00 PLN Opłata za wydanie karty wynosi 10 zł.
Okres ważności karty (w latach) 4
Opłata roczna za użytkowanie karty 195.00 PLN Jeśli przez cały rok, klient dokona średniomiesięcznie płatności za min. 2 4000 zł wtedy opłata wyniesie 0 zł,
jeżeli w ciągu całego roku średnio w każdym miesiącu klient dokona płatności na kwotę 2 000 zł to opłata wyniesie 97,50 zł, a w przypadku kiedy klient nie osiągnie tych limitów wartości transakcji zostanie pobrana opłata roczna za kartę w wysokości 195 zł.
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 4%;
nie mniej niż 50 PLN
Prowizja za wypłatę gotówki 4%;
nie mniej niż 10 PLN
4% nie mniej niż 10 zł - w kraju i za granicą, od wartości każdej operacji
Koszt ubezpieczenia karty 0.00 PLN miesięcznie Dodatkowe obligatoryjne ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci lub trwałej niezdolności do pracy (w cenie 0,1% wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczenia).
Pakiet "Ubezpieczenie na szóstkę" - w cenie karty,
Pakiet "Ubezpieczenie podróżne" - w cenie karty.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 999 godzin Usługa wcześniejszego przejęcia odpowiedzialności za nieuprawnione operacje dokonane przed zgłoszeniem utraty karty - w cenie karty
Dzień spłaty zadłużenia TAK Istnieje możliwość zmiany daty cyklu rozliczeniowego (bezpłatnie).
---
---