Pocztowa Karta Kredytowa

Zamów kartę
Szczegóły oferty
Typ karty zwykła
Organizacja płatnicza VISA
Technologia karty mikroprocesor
Wysokość limitu wydatków Od 500 do 20000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 55 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 % Oprocentowanie równe jest 2 - krotności odsetek ustawowych, tj. aktualnie 10% w skali roku.
Koszt przyznania karty 48.00 PLN Koszt przyznania karty wynosi 20 zł. Jeśli Klient posiada ROR w Banku Pocztowym to brak opłaty za przyznanie karty.

Opłata miesięczna za kartę wynosi 4 zł (48 zł rocznie), jeżeli jest to karta główna, jeśli jest to karta dodatkowa to miesięczna opłata wynosi 2 zł (24 zł rocznie).
Okres ważności karty (w latach) 4
Opłata roczna za użytkowanie karty 48.00 PLN Koszt przyznania karty wynosi 20 zł. Jeśli Klient posiada ROR w Banku Pocztowym to brak opłaty za przyznanie karty.

Opłata miesięczna za kartę wynosi 4 zł (48 zł rocznie), jeżeli jest to karta główna, jeśli jest to karta dodatkowa to miesięczna opłata wynosi 2 zł (24 zł rocznie).
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 5% min. 50 PLN Wysokość minimalnej spłaty wynosi 5% od przyznanego limitu; nie mniej niż 50 PLN.
Prowizja za wypłatę gotówki 3% min. 5 PLN Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 3%; nie mniej niż 5 zł.
Koszt ubezpieczenia karty Bank nie oferuje ubezpieczenia.
Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 0 godzin Bank odpowiada za transakcje dokonane utraconą/skradzioną kartą powyżej kwoty stanowiącej równowartość 150 euro, a w przypadku transakcji zbliżeniowych - powyżej kwoty 50 euro.
Dzień spłaty zadłużenia TAK Klient ma do wyboru 3 możliwe terminy końca cyklu: 7, 14 lub 20 dzień miesiąca.

Dzień spłaty zadłużenia przypada na 24 dzień od daty wygenerowania wyciągu.
---
---